2020

S:t Sigfrids fhsk's jazzlinje  Musik av kvinnliga kompositörer

Onsdag 18 mars
Dörrar kl. 18.30.
FRI ENTRÉ!

Foto. Anders Bergön

Jazzeleverna på S:t Sigfrids folkhögskola sätter i vår fokus på kvinnliga jazzkompositörer från när och fjärran i både tid och rum. De har fått fria händer att leta repertoar och resultatet har blivit en spännande mix av stilar från olika tidsepoker. Här ges möjlighet att höra massor av fina kompositioner som förtjänar att spelas oftare. Musik av bl.a Gretchen Parlato, Anna Lundquist, Esperanza Spalding och Sinne Egg.

FRI ENTRÉ! men ett frivilligt bidrag till S:t Sigfrid folkhögskolas flygelfond emottages tacksamt.

Enklare fika kommer att serveras.

INSTÄLLT